IRAMA ORKES MELAYU LAWAS

Live Musik Melayu Lawas

clock counter

Jumat, Desember 08, 2017

ORKES MELAYU LAMA " OMEGA " FORMAT AUDIO MP3


Orkes Melayu
" O M E G A "
Pimp.Ruston Nawawi
Voc.: Elvy.S-Ida Eliza-Atikah Adi-A.Halim-Eva Hartati -Idris Daeng-Titing Yeni-Ghani Ali-Suhaimi,MN-Maya-Sumi-M.Rhodi
=======================================


A B A D  M O D E R N

A  D  J  A  R  E

A K H I R   C I N T A K U

A K U   D I M A D U - Ida Eliza

A N A K  Y A N G  M A L A N G

A P A K A H   D O S A K U

A P I   A S M A R A

AYAH  MENERIMA  SALAH - Ruston.N

B A D A I   C I N T A - Ruston.N

B A H A G I A   K E M B A L I

B A J U   P E N G A N T I N

B E R T E N G K A R

B U K A   P I N T U

B U N G A   P U J A A N

C E M B U R U

CINTA  DAN  AIR  MATA

CINTAKU  ABADI

COBA  DENGARKAN

C U R I - C U R I

D A R A   D J A K A R T A

D E W I K U  S A J A N G

D O ' A  D A N  C I N T A

DO'A  RESTUKU  UNTUKMU

D O ' A    S U C I

DUDUK  TERMENUNG

DUNIA  BUKAN  SORGA

DUNIA  DAN  HARTA

DUNIA  MENANGIS

D U N I A   S E N I

D U N I A   T E R T A W A

D   U   N   I   A

G A D I S   A Y U

G A D I S   J E L I T A

GARA - GARA  JERAWAT

GETARAN  JIWA

G R E N P A N G

H A D I A H   N E N E K

H I A S A N  M I M P I

H I A S A N   S O R G A

I B U   T I R I K U

J A L A N   C I N T A

J  A  N  D  A  K  U

J A N G A N   M A L U

J A N J I   S U C I

K A R E N A   M E R T U A

KASIH  KEDUA  ORANG  TUA

KASIH  TAK  SAMPAI

K E G A G A L A N   C I N T A

K E H I L A N G A N   C I N T A

K E N A N G A N   L A M A

KISAH  YANG  SEDIH

K  R  E  B  O

KUKIRIM SEPUTJUK SURAT TJINTA

KUPU - KUPU  DAN  BUNGA

L U M P U R   D O S A

M  A  A  F  K  A  N

M A L A M    A S M A R A

M   A   M   A  - Elvie.S

M A R A H - M A R A H

MENCARI  PACAR

MENGAPA  KAU  PUTUSKAN- Elvie.S

MENGIKAT  JODOH

M I N U M A N - Ruston.N

N O D A    W A N I T A - Ida.E

PANGGILAN  ILLAHI - Idris Daeng

PANTUN  PACARAN

PEDOMAN  BERKAWAN

PEDOMAN  REMAJA

PENGAKUAN  JIWA

P E N G A K U A N

P E N Y E S A L A N

PESAN  TERAKHIR

PINTA  TERAKHIR

P R I A    I D A M A N

P U J A A N   H A T I

R A C U N   A S M A R A

R A C U N   B E R C I N T A

RACUN  DAN  MADU

RANJANG  PENGANTIN

R A T A P A N  D O ' A

R A T A P A N   H A T I

R E L A K A N L A H

S A A T   T E R A K H I R

S A L A M   T E R A K H I R

S  I  P    D  E  H

S  E  I  A  -  S  E  K  A  T  A

SELAMAT  ULANG  TAHUN

S E P E D A   M I N I


Folder download disini

==================================


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bila ada saran dan komentar anda, silahkan tulis disini.